กวีและวรรณคดีสำคัญในรัชกาลที่ 1

กวี
วรรณคดี
พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 -เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง
- บทละครเรื่องอุณรุท
- บทละครเรื่องรามเกียรติ์
- บทละครเรื่องดาหลัง
- บทละครเรื่องอิเหนา
- กฎหมายตราสามดวง
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
- นิราศเสด็จไปรบพม่าที่นครศรีธรรมราช
- เพลงยาวถวายพยากรณ์เมื่อเพลิงไหม้พระที่นั่งอมรินทราภิเษก            มหาปราสาท
- เพลงยาวนิราศเสด็จไปตีเมืองพม่า
 เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
- ราชาธิราช
- สามก๊ก
- สมบัติอมรินทร์คำกลอน
- บทมโหรีเรื่องกากี
- ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง
- ลิลิตศรีวิชัยชาดก
- ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี
พระเทพโมลี (กลิ่น)
- ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มหาพน
- มหาชาติคำหลวง  กัณฑ์ทานกัณฑ์
- นิราศตลาดเกรียบ
พระยาธรรมปรีชา  (แก้ว)
- ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา
สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
- ชิดก๊กไซฮั่น
เจ้าพระยาพิพิธชัย
- พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ
พระวิเชียรปรีชา (น้อย)
- พงศาวดารเหนือ
ผู้แต่งไม่ปรากฏนาม
- นิทานอิหร่านราชธรรม