ดอกบุหงา
     "เย็นพระพายชายเฉือยมาเรื่อยริน           หอมประทินซ่อนชู้ดอกบุหงา
     พอเบี่ยงบ่ายชายแสงสุริยา                   สาริการ้องก้องสนั่นไพร
     ฝูงนางนวลแนบนวลแล้วชวนพลอด          ขึ้นจับเจ่าเฝ้ายอดไม้เรียงไผ่
     ฝูงนกเข้าจับเขาไม่เศร้าใจ                     เสียงดูลั่นหวั่นไหวก้องวนา
     เค้าโมงจับชะโงกมอง                           มันกู่ก้องฟังเสียงสำเนียงจ้า
     นกกะลิงจับกิ่งกระดังงา                       เสียงกระทาขันก้องคะนองไพร"


วรรณคดี : ขุนช้างขุนแผน
ผู้ประพันธ์ : สุนทรภู่


                "กระดังงาจำปาเทศ            เหมือนเสด็จแดนสวรรค์
          อินทราและเทวัญ                    ทุกช่อชั้นมาชื่นชม
          ขจรกลิ่นขจาย                        ธรรมบรรยายยิ่งนิยม
          ปรีดาสุขารมณ์                       คลายระทมตรมหทัย
          อัญชัญอัญชุลี                         บารมีที่สุกใส
          พระรัตนตรัย                          เคลื่อนคล้อยไปในคงคา"


วรรณคดี : กาพย์เห่เรือ
บทประพันธ์ : นายฉันท์  ขำวิไล