กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยธนบุรี

กวี
วรรณคดี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บทละครเรื่องรามเกียรติ์  4  ตอน คือ  ตอนพระมงกุฎประลองศร  ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน  ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ   ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด   พระลักษณ์ต้องหอกกบิลพัทจนถึงตอนผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ
พระภิกษุอินท์และพระยาราชสุภาวดี
กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
นายสวนมหาดเล็ก
โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หลวงสรวิชิต (เจ้าพระยาพระคลัง(หน) )
อิเหนาคำฉันท์
ลิลิตเพชรมงกุฎ
พระยามหานุภาพ
นิราศเมืองกวางตุ้ง
เพลงยาว