กุหลาบ


     ยี่สุ่นกุหลาบมะลิซ้อน      ซ่อนชู่ชูกลิ่นถวิลหา
ลำดวนกวนใจให้ไคลคลา      สายหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม

วรรณคดี : ขุนช้างขุนแผน
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

      "สินสมุทรหยุดเก็บแก้วกาหลง         ถวายองค์พระบุตรีศรีสมร
นางเลือกเก็บอังกาบกุหลาบซ้อน            มาแซมจอนทัดหูให้กุมาร"

วรรณคดี : พระอภัยมณี
บทประพันธ์ : สุนทรภู่

         "อโณทัยไตรตรัสจำรัสแสง          กระจ่างแจ้งแจ่มฟ้าพฤกษาสวน
หอมดอกไม้หลายพรรณให้รัญจวน               เหมือนกลิ่นนวลน้ำกุหลาบซึ่งอาบทรวง
โอ้บุปผาสารพัดที่กลัดกลีบ                  ครั้นรุ่งรีบบานงามไม่ห้ามหวง
ให้ชื่นชุ่มภุมรินสิ้นทั้งปวง                    ได้ซาบทรวงเสาวรสไม่อดออม"

วรรณคดี : นิราศพระประธม
บทประพันธ์ : สุนทรภู่