กล้วยไม้


กล้วยไม้ห้อยต่ำเตี้ย
นมตำเลียเรี่ยทางไป
หอมหวังวังเวงใจ
ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียว
นิราศธารทองแดง พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ