กวีและวรรณคดีสำคัญในรัชกาลที่ 2

กวี
วรรณคดี
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
- บทละครนอก 5 เรื่อง  คือ  ไชยเชษฐ์  มณีพิไชย  คาวี  สังข์ทอง  ไกรทอง
- บทละครเรื่องรามเกียรติ์
- กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์
- บทละครเรื่องอิเหนา
- บทพากย์โขน  ตอนนางลอย  นาคบาศ  พรหมาสตร์ และเอราวัณ
- เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม  ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง  ขุนแผนเข้าห้องนางแก้วกิริยา และขุนแผนพานางวันทองหนี
นายนรินทร์ธิเบศร์
- โคลงนิราศนรินทร์
พระยาตรังคภูมิบาล
- โคลงนิราศตามเสด็จลำน้ำน้อย
- โคลงนิราศพระยาตรัง ฯ
- โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
- เพลงยาว
- โคลงกวีโบราณ
พระสุนทรโวหาร  (ภู่)
- นิราศ  9  เรื่อง  คือ  เมืองแกลง  พระบาทภูเขาทอง  วัดเจ้าฟ้า  อิเหนา  สุพรรณ  รำพันพิลาป  พระประธม  เมืองเพชร
- กลอนนิยาย  4  เรื่อง  คือ  โคบุตร  สิงหไตรภพ  ลักษณวงศ์  พระอภัยมณี
- เสภา  2  เรื่อง  คือ ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม  พระราชพงศาวดาร
- กลอนสุภาษิต  3  เรื่อ คือ  สุภาษิตสอนหญิง  เพลงยาวถวายโอวาท  สวัสดิรักษา
- กาพย์  1  เรื่อง  คือ  พระไชยสุริยา
- บทเห่  4  เรื่อง  คือ  กากี  จับระบำ  พระอภัยมณี  โคบุตร
- บทละคร  1  เรื่อง  คือ  อภัยนุราช
คณะนักปราชญ์ราชกวี (ไม่ปรากฏนาม)
- มหาชาติคำหลวง  6  กัณฑ์
- พงศาวดารจีนแปลเรื่อง เลียดก๊ก  ห้องสิน  ตั้งฮั่น