ทรงบาดาลชมพู่แต่ละต้นมีผลลูก
ดูดั่งผูกพวงระย้านึกน่าฉัน
ทรงบาดาลบานดอกรีบออกทัน
เต็มทุกวันเช้าเย็นไม่เว้นวาย
รำพันพิลาป - สุนทรภู่