กรรณิการ์กรรณิการ์ก้านสีแสด   คิดผ้าแสดติดขลิบนาง
เห็นเนื้อเรื่อโรงราง     ห่มสองบ่าอ่าโนเน

วรรณคดี : นิราศธารโศก
พระนิพนธ์ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

"พระนึกคนึงนางทางประพาส                     รุกขชาติที่ในสตาหมัน
พิกุล กรรณิการ์ สารพัน                            ดอกหล่นปนกันอยู่กลางทราย
สายหยุดโยทะการะย้าย้อย                         อนุชาพลางคอยสอยถวาย
 พระทรงทัดตรัสชวนพระน้องชาย                มาชมไม้ให้สบายด้วยพี่ยา"

วรรณคดี : บทละครเรื่อง อิเหนา ตอน ระเด่นมนตรีชมพรรณไม้ที่ถ้ำสตาหมัน
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย