กาหลง


 "กาหลงเหมือนพี่หลงตามกวาง       กลับมาหานางพระน้องหาย
 คิดพลางกำสรดระทดกาย              ฟูมฟายชลเนตรถึงเทวี"

วรรณคดี : บทละคร เรื่อง "รามเกียรติ์"
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

      "พระอภัยมณีศรีสุวรรณ            ต่างชิงกันเก็บพลางตามทางมา
 พระพี่เก็บกาหลงส่งให้น้อง              เดินประคองเคียงกันด้วยหรรษา
 พระน้องเก็บมะลุลีให้พี่ยา               ทั้งสองราเดินดมแล้วชมเชย
 เห็นมะม่วงพวงผลพึ่งสุกห่าม           ทำไม้ง่ามน้อยน้อยสอยเสวย
 อร่อยหวานปานเปรียบรสนมเนย      อิ่มแล้วเลยล่วงทางมากลางดง"

วรรณคดี : พระอภัยมณี
ผู้ประพันธ์ : สุนทรภู่