พิกุลเกด
สารภียี่สุ่นพิกุลเกด               กระถินเทศกระทุ่มดอกออกไสว
พวกผู้หญิงชิงช่วงดวงดอกไม้        บ้างชิงได้ดอกประดู่ซ่อนชู้ชม

วรรณคดี : พระอภัยมณี
ผู้ประพันธ์ : สุนทรภู่